Realprojekti jälleen voittajatiimissä!

Realprojekti on viimeisen vuoden aikana ollut mukana voittajatiimeissä jo neljä kertaa. Realprojekti on mukana Suomen suurimpiin kuuluvassa hankkeessa, Keski-Pasilan Keskuksen hankkeessa, jonka rakennuttajaksi YIT valittiin tiistaina 4.9. (HS.4.9.). Helsingin kaupungin ja Suomen valtion nimeämä arviointiryhmä ehdottaa YIT:tä Keski-Pasilan Keskuksen suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajaksi. Kilpailun tulos vahvistetaan Helsingin kaupunginvaltuuston, Senaatti-kiinteistöjen hallituksen ja Suomen Eduskunnan päätöksellä vuoden 2013 aikana.

Keski-Pasilan keskus
Tässä hankkeessa Realprojektin työhön on kuulunut markkina-analyysit, kokonaisuuden liikeidea, toiminnallisuus ja liiketaloudellisten edellytysten määrittäminen. Suunnitteluprojekti on käynnistynyt vuonna 2010.

lue lisää: https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=571528&lang=fi

http://www.hel.fi/hki/taske/fi/uutiset/ehdotus_ita_ja_lansi_pasilan_yhdistavasta_keski_pasilan_keskuksesta_on_valittu

Kivistö Kaupunkikeskus, huhtikuu 2013
Realprojekti laati Kivistön kaupunkikeskuksesta markkina-analyysin, jonka pohjalta määritettiin keskukselle kaupallinen konsepti. Kivistön kaupunkikeskuksen suunnitteluvaraus annettiin kilpailussa Skanskalle ja NCC:lle, joiden kaupallisena konsulttina Realprojekti jatkaa työtä.

lue lisää: http://www.vantaa.fi/fi/paatoksenteko/ajankohtaista-arkisto_-_paatoksenteko/101/0/kiviston_kaupunkikeskuksen_suunnitteluvaraus_ncc_lle_ja_skanskalle

Viimeisen vuoden kaksi aiempaa voittoa olivat:
 
Finnoon aluekeskuksen keskustakorttelit, 4.2.2013
Realprojekti vastasi Metrokeskuksen ja sitä ympäröivien keskustakortteleiden kaupallisesta ja toiminnallisesta suunnittelusta. Keskeistä työssä oli mm. metrokeskuksen mitoitus ja vaiheistus sekä kivijalkamyymälöiden mahdollisuuksien selvittäminen.

lue lisää: http://www.hartela.fi/p153-hartela_valittu_espoon.html

Kouvolan ydinkeskustan kehittämiskilpailu, 6.9.2012
Realprojekti toimi kaupallisena konsulttina Kouvolan ydinkeskustan ideakilpailussa yhdessä arkkitehtitoimisto AJAK Oy:n kanssa, ja esitti ideoita ja ratkaisuja Kouvolan keskustan ydinalueen kaupallisen elinvoiman vahvistamiseksi.  Kantaa otettiin mm. keskustan toimialarakenteen kehittämiseen, lisärakentamiseen, katujen kattamisiin, 2. kerroksen käyttöön liiketilana, keskustan asiakaskiertoihin ja keskustan kehittämisen organisointiin. Analyysia tarkennettiin myöhemmin jatkotyönä.

lue lisää ww.kouvola.fi/keskustavisio2030/suunnittelukilpailu

 

5.9.2013


« Takaisin